Selma Lagerlöf (1858-1940)

Selma Lagerlöf  blev en succesfuld og verdensberømt forfatter og opnåede at få nobelprisen i litteratur. Hun forblev ugift og barnløs for at hellige sig sit forfatterskab, sociale og politiske engagement på gården Mårbacka i Värmland.

Foredraget er sammenhængende med foredraget om Marie Krøyer á to gange 45 minutter.

De er samtidige, skandinaviske kvindelige kunstnere, meget passionerede vedr. deres kunst, lever i en brydningstid, hvor kvinder er ved at tilkæmpe sig rettigheder som f.eks. stemmeret. De er begge foregangskvinder og engagerede i kvindesagen. Begge bakkes op af deres fædre. De dør samme år, og bliver begravet i Sverige.
Selma_Lagerlof_(1908),_painted_by_Carl_Larsson